RSS

Tag Archives: อยากร้องไห้

ความจริงใจไม่มีค่าให้เธอจำ

 

ลืมหมดใจเลยหรือ เธอลืมจริงๆเลยหรือไร
 ว่าใครที่เคยชิดใกล้ที่เคยรักใคร่และเข้าใจเสมอ 
ลืมมือบางมือลืมว่าเธอเคยจูงไป ลืมใจบางใจที่รักเธอ
 ลืมคนบางคนลืมว่าใครยังคอยเจอ เธอลืมกันลงได้อย่างไร 
ร้อง อยากจะร้องไห้ ร้องจนไม่เหลือน้ำตา 
ร้องให้มันรู้ว่าความจริงใจไม่มีค่าให้เธอจำ  
 

ป้ายกำกับ: ,