RSS

Tag Archives: รัฐสภา

Hello Ms. PM ;-)

 

นี่คือ นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของราชอาณาจักรไทย ผู้ไม่มีอะไรจะเสีย ฤ เกรงต่อสิ่งใด

คือคนที่ไม่มีห่วงใย กระทั่งชีวิตของตนเอง

คือคนที่รักจะตายมากกว่ามีชีวิตอยู่ คือคนที่ไม่ต้องการแม้นกระทั่ง“ชัยชนะ”

คือคนที่พร้อมทั้งชีวิต เพื่อ ประชาชนชาวไทย

คือนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองแห่งราชอาณาจักรไทยแห่งนี้

คือผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งในระบบรัฐสภาอย่างถูกต้องด้วยคะแนนเสียงอันท่วมท้น

“ข้าพเจ้าอาจจะต้องสูญเสียมาแล้วทั้งหมด แต่สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเสียคือ

….แผ่นดินไทย ประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า…”

ที่กล่าวมาทั้งหมดจากบรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายของบันทึกนี้ ..จะมีพร้อมในตัวของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ที่ชื่อ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หรือไม่!?!

 

 

 

 

ป้ายกำกับ: , , , ,