RSS

Tag Archives: พล.อ. สุจินดา คราประยูร

ที่มาอันแท้จริงของ”ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”

 

ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์พฤกษาทมิฬครับ ผมจำได้ว่าประชาชนออกมาเรียกร้องกันเต็มกรุงเทพด้วยจุดมุ่งหมายเดียวคือขับไล่รัฐบาลเผด็จการของพล.อ. สุจินดา คราประยูร ซึ่งเหตุการณ์นั้นนำไปสู่การเสียชีวิตของประชาชนผู้เสียสละและการล่มสลายของรัฐบาลในท้ายที่สุด

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือ ภาวะตื่นตัวทางด้านการเมืองของประชาชน และนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและได้รัฐธรรมนูญของประชาชนเป็นฉบับแรก ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีบทเฉพาะกาลไว้หลายบท โดยเฉพาะเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญที่จะเอาผิดกับนักการเมืองที่ทุจริตต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในท้ายที่สุ

ดังนั้น เราอาจกล่าวได้ว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นถูกแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของประชาชนผู้เสียสละ ผู้ซึ่งไม่ยอมถอยแม้จะตกอยู่ท่ามกลางห่ากระสุนปืนที่ทหารเดินเรียงแถวยิงเข้าใส่ประชาชนอย่างเปิดเผยบนถนนราชดำเนิน

แต่ทุกวันนี้ เรากลับยกย่องเชิดชูผู้ที่ต้องคำพิพากษาว่ากระทำผิดจริง โดยคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เราทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เราทำเหมือนเล่นละคร เราทำเหมือนศาลฯ ไร้ความหมาย ทั้งผู้บริหารประเทศ ข้าราชการ สื่อมวลชนและประชาชน ต่างก็ยกย่องเชิดชูผู้กระทำผิดกันซึ่งหน้าและเปิดเผยโดยไม่มีความละอาย

หากดวงวิญญาณของวีรชนผู้เสียสละชีวิตนับร้อยนับพันคนในเหตุการณ์พฤกษภาทมิฬทวงถามกลับมาที่สังคมไทยทุกวันนี้ว่า พวกเขาตายเพื่ออะไร แล้วพวกเราจะตอบท่านเหล่านั้นกันอย่างไร

แม้จะเผากระดาษเงินกระดาษทองส่งไปให้ท่านเหล่านั้นคนละ 10 ล้านบาท ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านทั้่งหลายจะยินดีรับ เพราะผมเชื่อว่าท่านเหล่านั้นคงไม่ได้พร้อมใจกันตายเพื่อเงิน ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีใครได้รับเงินชดเชยที่สมเกียรติจากรัฐบาล ไม่ว่ายุคใดสมัยใดหลังจากนั้นมาตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีก็ตาม

บทความโดย ดร. นพนันท์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา

 

ป้ายกำกับ: , , ,