RSS

Tag Archives: พรรณานิคม

วัดถ้ำขาม

Photo taken by Me,

นึกถึงสมัยเมื่อเกือบยี่สิบปีก่อน ที่ได้ยินผู้ใหญ่เล่าสู่กันฟังเสมอในยามที่อยู่สกลนคร ท่านๆเล่ากันว่า ปกติสมเด็จฯทรงสนทนาธรรมกับพระเกจิอาจารย์สายพระป่าในจังหวัดทางภาคอีสานอยู่เป็นประจำ และมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ติดอยู่ในใจของทุกท่านที่ได้อยู่ในวันนั้นด้วย นั้นคือ เรื่องที่พระเกจิผู้ใหญ่ท่านนั้น ได้กราบบังคมทูล สมเด็จฯ ในเรื่องการเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม…-นั้นเป็นบาป ไหมแต่ละตัวก็เท่ากับหนึ่งขีวิต และผ้าไหมแต่ละผืนต้องใข้ไหมเท่าไหร่

สมเด็จฯตรัสว่า งานทอผ้าไหมทำให้ชาวบ้านมีงานทำเป็นอาชีพเสริมหารายได้ช่วยครอบครัว และผ้าไหมไทยมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของต่างชาติอย่างมาก ถ้าจะต้องบาป แต่ชาวบ้านมีงานทำ พระองค์ท่านจะทรงแบกรับบาปทั้งหมดนั้นไว้ด้วยพระองค์เอง

หลังจากนั้นอีกนาน ก็เคยมีคนถามว่า ทราบมั้ยว่า พระเกจิอาจารย์ท่านนั้นคือองค์ไหน เราตอบว่าไม่กล้าจะเจาะจงหรอกค่ะ แต่..ทุกเดือนผู้แทนพระองค์สมเด็จฯ จะต้องเชิญดอกไม้ เครื่องหอมมาสักการะ ณ สถานที่แห่งนี้เป็นประจำ ไม่เคยขาดเลย ยิ่งทำให้เรารู้สึกตลอดเวลาว่า พระราชภาระในพระราชหฤทัยที่ทรงแบกรับไว้นั้นหนักอึ้ง แต่เพื่อประโยชน์สุขของราษฏร ทุกข์และบาป พระองค์ท่านทรงแบกรับไว้ส่วนลึกอยู่ตลอดเวลา

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โฆษณา
 

ป้ายกำกับ: , ,