RSS

Tag Archives: ประเทศไทย

ไทย+สหรัฐ และ ไทย+จีน

1.เล่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุค 2500 ดีกว่า เพราะมันเกี่ยวพันกับ “อินทรี” และ “มังกร” โดยมี “ขุนศึกไทย” 2 ขั้วเป็นตัวเดินเรื่อง

2.ตั้งแต่ปี 2485 สหรัฐฯ หวังให้ไทยเป็น “ป้อมปราการ” ต้านคอมมิวนิสต์ จึงหนุนขุนศึกไทย ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จในปี 2490

3.ก่อน 2500 จอมพล ป.เรืองอำนาจ เล่นบทการทูต 2 หน้า ด้านหนึ่งคบสหรัฐฯ อีกด้านหนึ่งส่งทูตลับเชื่อมไมตรี “ปักกิ่ง” หวังดึงปรีดีกลับไทย

4.ก่อน 2500 เกมชิงอำนาจระหว่างจอมพล ป.กับจอมพลสฤษดิ์ เข้มข้น โดยจอมพล ส.ส่งตัวแทนไปพบทูตสหรัฐฯ หยั่งเสียงเรื่องการทำรัฐประหาร

5.เหตุที่เกิดรัฐประหาร 16 ก.ย.2500 มาจากจอมพล ส.แตกหักจอมพลเผ่า ศรียานนท์ เจ้าพ่อตำรวจ และสหรัฐฯ ไม่พอใจจอมพล ป.จะผูกมิตรกับปักกิ่ง

6.จอมพล ส.ทำรัฐประหารซ้ำ 20 ต.ค.01 ด้วยเหตุผลเดียวคือ รับใช้นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ของสหรัฐฯ โดยมีทีมงานซีไอเอเป็นที่ปรึกษา

7.หลังจากยึดอำนาจเบ็ดเสร็จ จอมพล ส.ก็เปิดฉากทำ “สงครามลับในลาว” หนุนช่วยนายพลพูมีและท้าวกระต่าย สู้กับคอมมิวนิสต์ลาวและเวียดนาม

8.หลังจอมพล ส.เสียชีวิต จอมพลถนอมก็รับไม้ต่อทำสงครามลับในลาว โดยซีไอเอ จัดตั้ง”ทหารเสือพราน” ส่งไปรบในลาว ด้านหนึ่งก็แทรกแซงกัมพูชา

9.สมัยจอมพลถนอม ร่วมมือซีไอเอ หนุนนายพลลอนนอล ยึดอำนาจสมเด็จสีหนุ สถาปนาสาธารณรัฐเขมร มีประธานาธิบดี แทนราชอาณาจักรกัมพูชา

10.ความวุ่นวายทางการเมืองในไทย เขมร ลาว และเวียดนาม เมื่อ 40-50 ปีก่อน ก็มาจากสหรัฐฯ กลัวคอมมิวนิสต์ กลัวปักกิ่งยึดแหลมทอง

11.มาถึงวันนี้ ไม่มีสงครามเย็น มีแต่ “สงครามทุน” สหรัฐก็ยังระแวงปักกิ่ง เพราะปักกิ่งกำลังเป็นมหาอำนาจทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์

Via @can_nw

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,